Tamil News Channel

புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு புதிய வழி!!!

புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு புற்றுநோய் செல்களில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒளிரும் சாயம் புதிய வழிகளை காட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரித்தானியாவில் உள்ள ஒக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் நிபுணர்கள் இதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சாயம் ப்ரோஸ்டேட் புற்றுநோய் செல்களில் ஒட்டிக்கொண்டு, அறுவை சிகிச்சையின் போது ஒளிரத் தொடங்குகிறது.

இதன் பொருள், அறுவை சிகிச்சையின் போது மருத்துவர்கள் அதிகமான புற்றுநோயை அகற்ற முடியும் மற்றும் அது மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது.

சாயம் தற்போது புரோஸ்டேட் புற்றுநோயைக் கண்டறிந்தாலும், அது மற்ற வகை நோய்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம். இது பின்னர் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பை அளிக்கும்” என்று ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் அறுவை சிகிச்சை பேராசிரியர் ஃப்ரெடி ஹாம்டி கூறினார்.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts